سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه بناب

 
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساندکه ازاين تاريخ به بعد رزرو غذاهاي سلف مرکزي و سلف تاک تا 48 ساعت قبل به صورت زير امکان پذير خواهد بود. *غذاي روز شنبه هر هفته تا ساعت 11 شب روز چهارشنبه ي هفته ماقبل *غذاي روز يکشنبه تا ساعت 11شب روز پنجشنبه هفته ماقبل *غذاي روز دوشنبه تا ساعت 11شب روز جمعه هفته ماقبل *غذاي روز سه شنبه تا ساعت 11شب روز شنبه همان هفته *غذاي روز چهارشنبه تا ساعت 11شب روز يکشنبه همان هفته *غذاي روز پنجشنبه تاساعت 11 شب روز دوشنبه ي همان هفته قبلا از همکاري تمام دانشجويان عزيز در رعايت زمان بندي اعلام شده نهايت تشکر را داريم 95/12/04
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.244